BEST OF NORDEN arrangeras sedan 2014 av Nordiska ministerrådet, Nordiska rådet och Kulturbyrån, på uppdrag av Nordisk Film & TV fond, och 2019 i samarbete med Nordiska museet, Föreningen Norden och Svenska filminstitutet. Syftet med festivalen är att lyfta nordisk kultur med anledning av Nordiska rådets prestigefulla priser.

NORDISKA RÅDETS PRISER tilldelas i kategorierna film, litteratur, barn- och ungdomslitteratur samt musik och miljö. Syftet med Nordiska rådets priser är att öka intresset för den nordiska kulturgemenskapen och det nordiska miljösamarbetet samt att erkänna framstående konstnärliga och miljömässiga insatser. Priserna ska bidra till att synliggöra och lyfta fram det nordiska samarbetet. Nordiska rådets priser 2019 tillkännages i Stockholm tisdag den 29 oktober i samband med Nordiska rådets session. 


KONTAKT:

info@bestofnorden.se

Louise Hertzberg, festivalansvarig Nordiska ministerrådet
louise.hertzberg@nordicwelfare.org, +46 73 327 69 90

Åsa Jacobsson, festivalansvarig Kulturbyrån och chefredaktör Best of Norden Magasinet
asa.jacobsson@kulturbyran.nu, +46 76-116 42 17

Åsa Jacobsson och Louise Hertzberg

Åsa Jacobsson och Louise Hertzberg

Loggor_BoN2019.jpg