Best of norden 2019

Varmt välkommen att fira det allra bästa inom nordisk kultur. Festivalen Best of Norden äger rum den 27-28 oktober på filmhuset i Stockholm och arrangeras med anledning av nordiska rådets priser, som delas ut i kategorierna film, litteratur, musik, barn- och ungdomslitteratur och miljö. Utforska årets program här!

Best of Norden Magasin och program har släppts! Omslag: Tuva Novotny, nominerad till Nordiska rådets filmpris 2019.

Best of Norden Magasin och program har släppts! Omslag: Tuva Novotny, nominerad till Nordiska rådets filmpris 2019.

Best of Norden arrangeras av Nordiska ministerrådet, Nordiska rådet och Kulturbyrån, på uppdrag av Nordisk Film & TV fond, i samarbete med Nordiska museet, Föreningen Norden och Svenska filminstitutet. Syftet med festivalen är att lyfta nordisk kultur med anledning av Nordiska rådets prestigefulla priser.

Nordiska rådets priser tilldelas i kategorierna film, litteratur, barn- och ungdomslitteratur samt musik och miljö. Syftet med Nordiska rådets priser är att öka intresset för den nordiska kulturgemenskapen och det nordiska miljösamarbetet samt att erkänna framstående konstnärliga och miljömässiga insatser. Priserna ska bidra till att synliggöra och lyfta fram det nordiska samarbetet. Nordiska rådets priser 2019 tillkännages i Stockholm tisdag den 29 oktober i samband med Nordiska rådets session. 

Loggor_BoN2019.jpg